Emajõe elustik vees ja kaldalProgrammi eesmärgid: Tutvuda Emajões ja jõe kaldal elavate kalade, putukate, loomade ja lindudega 


Sihtgrupp: 1. – 6. klass


Grupi suurus: klass


Ajaline kestus: 1,5 tundi


Programmi läbiviija: 1 juhendajat

Hind: TAS projekti raames grupi omafinantseering

 45€ (läbiviimise koht Emajõe-Suursoo Keskus)

 

Sisu kirjeldus:


Räägime Emajõest


Miks on jõed tähtsad?


Veeorganismide kohastumused vees elamiseks


Loomade-lindude-kalade kehaosad


Kahlame ja määrame veeputukaid


Õpime Emajõega seotud linde, imetajaid ja kalu


Toiduahelad
 

Seos õppekavaga:  


Loodusõpetus
I kooliaste: 


2.1.4.3. Organismid ja elupaigad


II kooliaste:


2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Advertisements