Loodusetundmine läbi viikingi silmade

Programmi eesmärgid:
Õppida loodust tundma läbi muinasaja inimese maailmapildi
Saada juurde bioloogia- ja ajalooteadmisi
Sihtgrupp: lasteaed, 1. – 9. klass
Grupi suurus: kuni 30 last
Ajaline kestus: 1,5-2 tundi
Programmi läbiviija: 2 juhendajat
Hind: 150-200€ (vastavalt kestusele)

 

 

Sisu kirjeldus:
Teoreetiline pool programmist viiakse läbi viikingilaevaga Turm järvel sõites:  
Sissejuhatus muinasaega, kes olid ja mida tegid viikingid, Eesti seos viikingitega
Miks olid veekogud viikingitele olulised (asulate teke, toit)?
Kuidas viikingid orienteerusid (maamärkide, päikese jne järgi)
Ilma tundmine ja ennustamine (pilved, sademed jne)
Ilmakaarte ja tuule suuna määramine
Küttimine ja korilus
Eutrofeerumine
Veekogude säästev majandamine
Praktiline pool programmist viiakse läbi järve kaldal:
Söödavad vs mürgised taimed
Mida saab loodusest süüa korjata, võimaluse korral maitseme mõnda taime
Kalade tundmine lamineeritud kalapiltide järgi
Tutvume viikingiaegsete kalapüügivahenditega

Seos õppekavaga: 
Loodusõpetus  I kooliaste: 
2.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes
2.1.4.3. Organismid ja elupaigad
2.1.4.6. Ilm
2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti II kooliaste:
2.1.5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes
2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal
2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Bioloogia III kooliaste: 
2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ajalugu II kooliaste:
Ajaloo algõpetus
Muinasaeg

Advertisements