Rahvusvaheline veepäev

Keskkonnaameti pressiteade
19. märts 2018

Keskkonnaamet korraldab rahvusvahelise veepäeva puhul veeteemalise viktoriini
Keskkonnaamet kutsub kõiki 5.-6. klasside õpilasi osalema veeteemalisel veebiviktoriinil, mille küsimustele saab vastata 19.–23. märtsini Keskkonnaameti kodulehel.
22. märtsil tähistatakse ÜRO eestvedamisel juba 25. korda rahvusvahelist veepäeva, mille eesmärk on pöörata tähelepanu olulistele veeprobleemidele kogu maailmas. Sel aastal tuuakse esile looduspõhised lahendused veemajanduse probleemide lahendamiseks.
Näiteks on mitmed linnaalad vastuvõtlikud üleujutustele ja tugevatele vihmadele. Sademevee immutamist ja äravoolu aeglustamist linnades aitavad soodustada tiigid ja kraavid ning rohealad ja haljaskatused. Jätkusuutlikud sademeveesüsteemid vähendavad löökkoormust kanalisatsioonile, ennetavad lokaalseid üleujutusi, parandavad piirkonna väljanägemist ja suurendavad elurikkust. Samuti jahutavad rohealad ja tänavahaljastus linna ning parandavad õhukvaliteeti.
„Veepäevale pühendatud viktoriinil tuletame taas meelde, et vesi on üks olulisemaid loodusvarasid ning ilma veeta ei saaks olla ka elu. Meil on vedanud, sest puhast magevett on Eestis piisavalt ja seda eelkõige tänu klimaatilistele tingimustele ning meie väikesele elanike arvule. Küll aga peame mõtlema, kuidas hoida ja parandada meie veekogude seisundit ning kasutada looduspõhiseid lahendusi veemajanduse probleemidele ka linnades,“ lausus Mari Kala, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist.
Viktoriini küsimused on koostatud Keskkonnaameti 2014. aastal väljaantud veeteemalise õpimapi põhjal ja tulenevad erinevatest vee valdkondadest: põhja- ja pinnavesi, vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, veekaitse korraldus, vee reostumine ning selle puhastamine. Õpimapi autorid on Urmas Tartes ja Arne Ader. Viktoriini küsimused ja vastused suunavad õpilasi toimima keskkonnateadliku veetarbijana ning paremini aru saama seostest inimtegevuse ja veekogude reostumise vahel. Veeteemalise õpimapiga saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.
„Soovitame viktoriiniks valmistujatel tutvuda meie veeteemalise õpimapi materjalidega ning sealjuures avaldatud interaktiivse kaardiga, kust leiab infot Eesti vesikondade, jõgede, järvede, nitraaditundliku ja üleujutusohuga alade ning ka reoveepuhastusjaamade kohta,“ lausus Mari Kala.
Kõigi viktoriinis osalejate vahel loositakse välja 40 veekindlat mobiilikotti. Lisainfo viktoriini osalemistingimuste ja tulemuste kohta leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Lisainfo:
Mari Kala
Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist
e-post: mari.kala@keskkonnaamet.ee
telefon: 799 0914

Sille Ader
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post: sille.ader@keskkonnaamet.ee
telefon: 5745 0332

Jarvepeegeldus Lope lahel Laa nemaal. Foto Katrin Kaare.jpg

Viikingilaeva õppeprogrammid

2018.-19. aastal on taas võimalus saada osa Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia õuesõppeprogrammidest. Koostöös viikingilaevaga Turm toimuvad õuesõppeprogrammid Emajõel (kevadel enne 14. maid, juunis, sügishooajal va 10.-21. sept) ning Saadjärvel (10.-21. september).

Võimalik on valida kahe programmi vahel:
“Väikeste viikingite järveretk” ja
“Loodusetundmine läbi viikingite silmade”.

Programmid kestavad 1,5-2 tundi ning selle aja jooksul saadakse teoreetilisi teadmisi laevaga järvel sõites ja tehakse kaldal praktilisi ülesandeid. Viikingilaev Turmal on lisaks purjele ja aerudele olemas mootor, samuti nõuetekohane päästevarustus ning meeskond on kogenud lastegruppide sõidutamisel. Programmi hind 150-200 eurot (vastavalt kestusele).
KIKi projektiks kinnituskirja saamiseks palun võtke ühendust aadressil joehundid@gmail.com.

Kui teil ei ole soovi või võimalusi ise KIKi projekti kirjutamiseks, on võimalik tulla ka meie poolt läbiviidava projekti raames õppeprogrammidele Emajõel ja Kuremaa järvel 50% soodustusega. Selle kohta leiate lisainfot https://joehundid.wordpress.com/2018/01/17/loodusoppeprogrammid-kiki-50-soodustusega-2018-kevadel/.

Lisaks on viikingilaev Turm samade õppepeogrammidega kevadel ringreisil ka Põhja-Eestis ning sinna on samuti võimalik retki tellida:
Kuremaa järv (14.-18. mai)
Porkuni järv (21.-25. mai)
Maardu järv (28. mai – 01. juuni)

Loomulikult võite programmidele tulla ka omafinantseeringuga, selleks võtke meiega ühendust ja lepime aja kokku.

Loodusõppeprogrammid KIKi 50% soodustusega 2018 kevadel

Sel kevadel toimub 17 loodusõppeprogrammi “Looduse tundmine läbi viikingi silmade” KIKi projekti raames, kus KIK finantseerib programmi 50% ulatuses ja grupp peab ise tasuma ainult ülejäänud 50%.
1,5-tunnise retke omafinantseering on 100€, 1-tunnisel 78€.
Registreerida saab järgmistele kuupäevadele ja kellaaegadele:

Tartus, Lodjakoja sadamas:
4.05 9.30 (1,5 tundi) KINNI

10.05 9.30 (1,5 tundi) KINNI

4.06 10.00 (1,5 tundi) KINNI

4.06 11.30 (1,5 tundi) KINNI

5.06 10.00 (1,5 tundi) KINNI

5.06 11.30 (1,5 tundi) KINNI

5.06 13.00 (1,5 tundi)

6.06 10.00 (1,5 tundi) KINNI

6.06 11.30 (1,5 tundi) KINNI

7.06 9.00 (1 tund) KINNI

7.06 10.00 (1,5 tundi) KINNI

7.06 11.30 (1,5 tundi) KINNI

7.06 13.00 (1,5 tundi) KINNI

8.06 10.00 (1,5 tundi) KINNI

8.06 11.30 (1,5 tundi) KINNI

 

Kuremaa järvel:
15.05 11.30 (1,5 tundi) KINNI

16.05 11.30 (1,5 tundi) KINNI

 

Registreerimiseks palume ühendust võtta meie koordinaatoriga joehundid@gmail.com.

Ühepäevased viikingilaagrid 2017

Ühepäevased viikingilaagrid toimuvad Lodjakoja juures ja Emajõel:

21. juuli 10.00-17.00
4. august 10.00-17.00
 
Hind: 15€ (hinna sees ka lõunasöök)
Laste arv: 25
Vanus: 3.-6. klass
 
Väikestel osalejatel on päeva jooksul ees hulk väljakutseid, et saada tõeliseks viikingiks ning päeva lõpus saadakse väikese viikingi tunnistus. Tule veeda meeleolukas ja uutest teadmistest pakatav suvepäev muistsete viikingite radadel!
 
Räägime viikingitest – kes nad olid, kus elasid, millega tegelesid, mida sõid.
Proovime selga viikingiriideid – sõba, rõngassärki ja kiivrit.
Sõidame viikingilaevaga Turm.
Meisterdame puust ja isekeerutatud köiest viikingilaeva mudeli.
Teeme sepatööd päris sepa juhendamisel.
Peame mõõgavõitlust.
Laseme vibu.
Punume viikingikäepaela.
Küpsetame viikingipannkooke.
 
Registreerimiseks palume aadressil joehundid@gmail.com saata lapse nimi, vanus ning lapsevanema kontaktandmed (meiliaadress, tel. nr).
Laagri raha peab olema tasutud hiljemalt nädal enne laagrit.
 
Foto: Ruudu Rahumaru